Κάπως έτσι πρέπει να έγινε!!!

News2

Κάπως έτσι πρέπει να έγινε!!!

Αν ήθελαν να βάλουν κάτι να έβαζαν τους μιγαδικούς που τους είχαν παλαιότερα και είναι πολύ σημαντικοί!!!