Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η πόρτα του φροντιστηρίου ΦΙΛΟΜΑΤΗΕΙΑ είναι η είσοδος σε ένα περιβάλλον γεμάτο γνώση και εξερεύνηση. Ανταποκρίνεται απόλυτα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, στηρίζοντας τις φιλοδοξίες τους και τα όνειρά τους. Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί γίνονται οι συνοδοιπόροι κάθε μαθητή στην προσπάθειά του να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του μέσα σε ένα κλίμα ισορροπίας και άριστης ψυχολογίας. Συνεπώς, το κέντρο της διδασκαλίας δεν είναι ο καθηγητής, αλλά ο μαθητής, σύμφωνα με την προσωπικότητα του οποίου διεξάγεται η εκπαιδευτική διεργασία, χωρίς τη ψυχρή μετάδοσή της.

  1. Δίνουμε το έναυσμα για να ενεργοποιήσουμε το μαθητή προς τη γνώση.
  2. Δημιουργούμε τις καταλληλότερες συνθήκες μάθησης σε κάθε τμήμα,
  3. Τα τμήματά μας απαρτίζονται από 4 μαθητές, προσμετρώντας και καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων.
  4. Παρέχουμε οργανωμένη γνώση, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση του μαθητή.
  5. Επιβραβεύουμε την πρόοδο και την υλοποίηση των στόχων των μαθητών για να εκτιμήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους όσο το δυνατόν περισσότερο.
  6. Λειτουργούμε σαν μια ομάδα, σύμφωνα με τις επιταγές των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.
  7. Αξιολογούμε τη δική μας εργασία και προσφορά στο μαθητή με συχνές συνεδριάσεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Θεωρούμε ότι τα 4μελη τμήματα μαθητών που λειτουργούν στο χώρο μας προάγουν τη γνώση στο βέλτιστο βαθμό, καθώς επικροτούν την προσπάθεια των μαθητών και τους επιτρέπουν να βελτιωθούν. Μέσα αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, προωθείται η εξέλιξη του μαθητή με:
τη δωρεάν παροχή εξειδικευμένων σημειώσεων
τη χρήση εποπτικών μέσων (πίνακες, προβολείς, χάρτες, πειράματα)
ευέλικτα προγράμματα σπουδών
την ακριβή τήρηση του χρονοδιαγράμματος κάθε μαθήματος
τις τακτικές επαναλήψεις
τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και ασφάλειας με το μαθητή
τη διαρκή επικοινωνία των καθηγητών με τους γονείς
υποστήριξη μαθητών σε ιδιαίτερα μαθήματα
Και όλα αυτά γιατί γνωρίζουμε ότι το μέλλον μας ισοδυναμεί με την παιδεία και τη γνώση που προσφέρουμε στα παιδιά μας και ο ρόλος απαιτεί υπευθυνότητα.

Skip to content