ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2019

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 16

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 3
Σύνολο 15

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Φυσική 5
Χημεία 3
Βιολογία 3
Σύνολο 14

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Αρχαία 6
Κοινωνιολογία 3
Ιστορία 3
Σύνολο 15

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 4
Φυσική 2
Σύνολο 8

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Αρχαία 4
Άλγεβρα 2
Σύνολο 8

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Αρχαία 1
Χημεία 1
Σύνολο 8
Skip to content