ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 6
Βιολογία Προσανατολισμού (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Έκθεση 4
Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)

Έκθεση 2
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία Προσανατολισμού 3
Μαθηματικά (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 5

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Έκθεση 2
Αρχαία 6
Λατινικά 2
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 2

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
    Αρχαία 4
    Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
    Μαθηματικά 3
    Φυσική 3
Skip to content