Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022 που αναμένεται να ξεπεράσει σε αιτήσεις κάθε προσδοκία! Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και...

Skip to content