Αναλυτικά η εγκύκλιος για την πρακτική άσκηση σπουδαστών/ριών ΙΕΚ Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την πρακτική άσκηση σπουδαστών/ριών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας. Πιο αναλυτικά προβλέπεται: Σχετ.: Η υπ' αριθμ. K5/97484/05-08-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Με τις διατάξεις του αρ. 27 και της παρ. 7 του αρ. 34 του Ν.4763/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ....

Skip to content